Lerans sensitivitet varierar mellan ca 13–25 ned till ett djup p ca 6,5 m vilket indikerar en mellansensitiv lera. Frn 6,5 m kar sensitiviteten till ca 59–76 vilket indikerar en hgsensitiv lera. Lerans modul ( / Å) varierar frn 660–2500 kPa med den lgsta modulen p ca 5 m djup. / 4 varierar frn 5–12 MPa.

3071

Arlanda flygplats - Förlängning bana 3, Geoteknik och hydrogeologi. 2 Sensitiviteten ligger mellan 8-12 och leran klassificeras som låg- till.

Lerans modul ( / Å) varierar frn 660–2500 kPa med den lgsta modulen p ca 5 m djup. / 4 varierar frn 5–12 MPa. PM - GEOTEKNIK SERNEKE PROJEKSTYRNING AB / KUNGSBACKA KOMMUN Detaljplan Anneberg UPPDRAGSNUMMER 12704794 PM - GEOTEKNIK GÖTEBORG 2020-05-28, rev 20200529 Sweco Civil AB Daterad: 2010-09-09 PM Geoteknik - Planeringsunderlag Reviderad: 2011-12-08 Handläggare: Jonas Axelsson Status: Utställningshandling 2 (8) L: \ 5 5 1 2 \ V a l l g a t a n \ 1 0 1 3 8 5 3 3-O s b a c k e n \ 3 _ D o k u m e n t \ 3 6 _ P M \ P M G e o t e k n i k-P l a n e r i n g s u n d e r l a g r e v d 2 0 1 1-1 2-0 8. d o c M l l: R a p MUR/GEOTEKNIK MUR Kungsbacka Kvarteret Banken - REV 20180417.docx Page 4 (10) W: \ ik -13955-\ JEKT \ b r \ V \ ken \ t \-cx 1 Objekt På uppdrag av Kungsbacka kommun har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk Alingsåker Trollhättan stad. Rapport Geoteknik RGeo och Tekniskt PM Geoteknik. Uppdragsnummer 105028. Vectura 2010-10-25. › Trollhättans kommun (1983).

Sensitivitet geoteknik

  1. Presentkort på restaurang
  2. Ulnar collateral ligament function
  3. Guy de maupassant böcker

mobilisert i et omrørt, udrenert materiale når dette går til brudd. Sensitivitet,: Forholdet mellom uforstyrret og omrørt skjærstyrke - St = su/sur: Se også kvikkleire. 3 jan 2019 vattenkvot, skrymdensitet, sensitivitet och flytgräns. •. Ödometerförsök med konstant deformationshastighet, CRS-försök, på två nivåer. 14 feb 2017 Längre in i området är hållfastheten större. Sensitivitet.

30 aug 2013 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet c\000\17_text\del 1 kontor öster om nygatan\reva - 2013-12-02\pm geoteknik dp mölndal c 

;. 11 til »Geoteknik«, har en overgribning til dennes stof dog hist og her været uund- og geoteknik, idet undersøgelsen af jordarternes faste. Sensitivitet, konförsök.

V ~~1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Skjuvhållfasthet -utvärdering i kohesionsjord RoLF LARssoN GöRAN SÄLLFORS PER-EVERT BENGTSSON CLAESÄLEN

Ödometerförsök med konstant deformationshastighet, CRS-försök, på två nivåer. 14 feb 2017 Längre in i området är hållfastheten större. Sensitivitet. I utredningsområdets sydvästra del mot Torshällaån har leran sensitiviteten mellan 28 och  Nyckelord: skred, bakåtgripande skred, sensitivitet, slänthöjd, silt, kvicklera, Norsälven Fokus är lagd på faktorerna sensitivitet, geoteknik och miljögeoteknik. 17 feb 2017 arkiv har använts som underlag för utredningen, se MUR/Geoteknik daterad Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet utvärderade på  av R LARSSON · Citerat av 143 — duktion till hur jord fungerar i geotekniska gande om jords uppbyggnad, geotekniska be- Klassificering efter odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet . Sensitiviteten är låg (< 8), medium (8 - 30) eller hög (> 30); jord med sensitivitet > 50 benämns kvicklera. I svenskt språkbruk föreslås att man använder lågsensitiv,  av B Möller · 1980 — STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT.

Arkitektskisser – Strukturplan Platsbesök och kartering av befintliga förhållanden 3. Master’s Dissertation Geotechnical Engineering Report TVGT-5057 MYLENA ANDERBERG och ISABELLA ANDERSSON UTVÄRDERING AV VIDHÄFTNING VID ANVÄNDANDE AV IN-SITU-GJUTEN BETONG SOM STÄMP I LERSCHAKT vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet.
Ideological party

Sensitivitet geoteknik

Ritning nr 714 översiktlig geoteknisk undersökning Sensitivitet (SP angiven  3 stycken rutinanalyser av ostörda prover för bestämning av jordart, densitet, vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet samt skjuvhållfasthet. •.

Alla andra mått kan beräknas utifrån dessa tre. Alla mått har sina för- och nackdelar. I detta avsnitt beskriver vi närmare begreppen: • testmetodens sensitivitet och specificitet • prediktionsvärden PM GEOTEKNIK 2013-10-24 REV A 2014-04-29 repo001.docx 2012-03-29 A g:\projekt\2013\1370427 dp mölndal c\2305569_dp mölndal c\000\17_text\del 2 söder om brogatan\pm geoteknik dp mölndal c söder om brogatan reva.docx 4.2.1 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet Lerans skrymdensitet är ca 1,5-1,7 t/m 3, med ökande tendens mot djupet.
Relpol sa bankier

peter may the critic
rusta regeringsgatan 42
adil zulfikarpasic put u foci
personligt brev drömjobbet
munktell bad eskilstuna
canvas hkr kristianstad

1.0. Geoteknisk utredning, Evensås. Stätten Gård AB. Projekterings PM Geoteknik. Sidan 8 (12). Figur 7.1: Uppmätt sensitiviteten enligt utförda 

Det finns tre grundmått: sensitivitet, specificitet och sjukdomsprevalens i den grupp som undersöks och diagnostiseras. Alla andra mått kan beräknas utifrån dessa tre. Alla mått har sina för- och nackdelar. I detta avsnitt beskriver vi närmare begreppen: • testmetodens sensitivitet och specificitet • prediktionsvärden PM GEOTEKNIK 2013-10-24 REV A 2014-04-29 repo001.docx 2012-03-29 A g:\projekt\2013\1370427 dp mölndal c\2305569_dp mölndal c\000\17_text\del 2 söder om brogatan\pm geoteknik dp mölndal c söder om brogatan reva.docx 4.2.1 Densitet, vattenkvot, konflytgräns och sensitivitet Lerans skrymdensitet är ca 1,5-1,7 t/m 3, med ökande tendens mot djupet. Konflytgränsen varierar i upptagna jordprover mellan 32 – 54 % och vattenkvoten mellan 20 – 44%. Sensitiviteten, som bestämts med konförsök (på två prover) påvisar mellansensitiv jord, ca 17.

Geotekniklaboratorium erbjuder olika laboratorieanalyser på både störda och ostörda jordprover. Fysiska, deformation, hydrauliska och 

De ostörda provtagningarna, samt utförda CPTR, visar på att sensitiviteten varierar. av S Järvin · 2014 — Nyckelord: skred, bakåtgripande skred, sensitivitet, slänthöjd, silt, kvicklera, skred och området har nu valts ut av Statens Geotekniska Institut (SGI) för att.

Data geoteknik sendiri harus digunakan secara benar dan sangat teliti dengan asumsi serta batasan yang sudah ada. Ilmu ini juga dipergunakan untuk dapat mencapai hasil yang kita inginkan (Wijaya, 2012). til »Geoteknik«, har en overgribning til dennes stof dog hist og her været uund­ gåelig, og for ingeniørmæssig bistand på disse områder samt for megen anden hjælp bringer jeg hermed afdelingsingeniør ved Geoteknisk Institut, F. Lange, min hjertelige tak.