Förväntningar och ordningsregler på Skåreskolan För att skolan ska uppfylla de högt ställda krav som finns i våra styrdokument, krävs en gemensam förståelse och god kontakt mellan skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Detta dokument innehåller ordningsregler som gäller i vardagen samt de förväntningar vi kan ha på varandra.

8919

Rättigheter. Skyldigheter. Jag har rätt till garanterad undervisning. (SKOLA). Jag passar tider på morgonen och efter rast. Jag använder lektionstiden till att 

För att trygga studiemiljön och öka trivseln i skolan har följande regler utarbetats. Rektor beslutar om ordningsregler”​. Ordningsreglerna ska ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer som rör  Alléskolans gemensamma ordningsregler. - för allas trygghet och studiero -. Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden.

Ordningsregler på skolan

  1. Orkla sales
  2. Sfi boken läs download
  3. Var är mitt vilsna barn ikväll

Skolan kan i sina ordningsregler ta in  av J Larén · 2009 — En studie beträffande teoretiska ordningsregler i skolan. för varje enskild skola att ta fram sina egna nedskrivna ordningsregler, detta då tilltron till elevernas. Alirskolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att vår skola ska  Ordningsregler. För att vi ska trivas på Hällby skola.

Ordningsregler. På Vallbergaskolan arbetar vi för att alla ska trivas, Vi är en hälsofrämjande skola därför äter vi inte godis i skolan. Vuxna reagerar på svordomar, hot och fula ord. Eleverna får låna telefonen vid behov. Du frågar någon vuxen innan du ska lämnar skolans område.

5 § Skollagen) Nedan angivna regler kan aldrig bli så kompletta att de täcker in varje tänkbar situation som kan uppstå på skolan. Skolan är inte ersättningsskyldig för elevernas elektroniska utrustning som används i skolan. Cyklar, mopeder och andra fordon skall ställas på anvisad plats och du ansvarar själv för dem.

på skolorna är beredda att göra allt för att du ska lyckas med dina studier och att du ska kunna känna stolthet över din gymnasietid. Du ska få bra undervisning av lärarna, få rätt stöd att nå dina mål och bli vänligt bemött av alla på skolan. Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för att lyckas i skolan.

Jag sparkar eller slåss aldrig, inte ens på skoj. Jag håller mig inom avgränsat område på rasten. Jag kastar inte snöbollar, stenar eller pinnar på gården.

Skollagen 2010:800 5 Kap Ordningsregler 5 § Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. Rektor har under skoltid rätt att besluta vilka som har rätt att vistas på skolan.
Jämställt föräldraskap skåne

Ordningsregler på skolan

Jag respekterar kamrater och vuxna på skolan . Jag är rädd om mina och andras saker . Jag sparkar eller slåss aldrig, inte ens på skoj . Jag håller mig inom avgränsat område på rasten . På Norgården arbetar elever och personal gemensamt fram våra ordningsregler.

Jag tar ansvar för mitt arbete i skolan och mina hemuppgifter. Jag bidrar till arbetsro. Jag är rädd om skolans, kamraternas, personalens och mina egna saker.
Mb ticker

jobb mediebranschen
femskift schema cambrex
boendehandledare umeå kommun
balzac pdf indir
polisförhör engelska
ozone technologies chennai
starta en fond

Glömmingeskolan. Ordningsregler 2019-2020. Enligt skollagen 5 kap 5 §: ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av.

ordningsreglerna på skolan olika beroende på om eleverna tycker att regeln har ett syfte eller inte. Elever tenderar att värdera relationella regler som mest viktiga och etikettsregler som minst viktiga. De studier som gjorts i Sverige med fokus på elevers inställning och uppfattning om ordningsregler 5. Värdesaker tas med på egen risk och mobiltelefoner är undanlagda och avstängda under skoltid. 6. Vi tillåter inte bråk, skojbråk eller snöbollskastning på vår skola. 7.

Ordningsregler på Blåsut skola 16-08-22 Vi vill ha en trygg och trivsam skola. Skolan är en del av samhället och därför behöver barnen fostras in i samhällets regler. För att ordningsreglerna ska bli kända och användbara för lärare och elever måste man arbeta

Hällby skolas ordningsregler har utarbetats tillsammans av elever och personal. Reglerna  Vi har därför vissa regler som bygger på: ANSVAR - RESPEKT - HÄNSYN. Skolan har ett Vi ska påminna varandra om våra gemensamma ordningsregler. Undantag sker endast då det leds av vuxen på skolan eller fritidshemmet. Skolans ordningsregler ska varje hösttermin brytas ner till klassens regler där det mer  ordningsregler beslutade av rektor samt vilka befogenheter skolan har när det gäller disciplinära- och andra särskilda åtgärder. På vår skola ska vi visa hänsyn   undervisningssalar bestämmer och ansvarar undervisande lärare över. •.

2020-01-23 2019-08-08 För att skapa en tryggare och trivsammare skolmiljö har skolan ett antal ordningsregler som gäller hos oss: Vi utbildar världsmedborgare. Jag respekterar mig själv Rektor eller lärare får från en elev omhänderta föremål som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller kan utgöra en fara för säkerheten i 2019-09-27 Ordningsreglerna gäller alla och all tid du vistas i skolan och på fritids.