Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan - Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. - Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, samt hur symmetri kan konstrueras. - Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd,

3288

2010 ,QOlPQLQJVXSSJLIW 2 hp GU 2020 ,QOlPQLQJVXSSJLIW 2 hp GU 2030 ,QOlPQLQJVXSSJLIW 2 hp GU.XUVHQEHG|PVPHGEHW\JHQ**RGNlQG 8;2WLOOUlFNOLJW NRPSOHWWHULQJNUlYV

Tuition Full education cost: 15 125 SEK. First payment: 15 125 SEK. Kursplan, Svenska, GV2001 (PDF) Reading list, English, GV2001 (PDF) GÖTEBORGS UNIVERSITET KURSPLAN Institutionen för kemi Kursplan för KEN320, Kvantkemiska beräkningar, 10 poäng. (Quantum chemistry calculations) 1. Decision on installing course The course was accepted by the Section of chemistry as basic course in Theoretical chemistry on May 5, 1992, latest change 1999-04-12. 2. Goals of the course Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2014-10-23 att gälla från och med 2015-08-30, höstterminen 2015.

Kursplan gu

  1. Spotify subscription
  2. Kartell online portugal

Elektroteknik. Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng KURSPLAN Folkhälsovetenskap, 30 hp Nivå: Grundnivå Fastställd av Högskolenämnden 2008-04-04  Kursplanen är fastställd av Institutionen för Matematiska vetenskaper 2014-11-27 att gälla från och med 2015-01-01, vårterminen 2015. Utbildningsområde:  Hitta kursplan och litteraturlista. Kursplan för Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Political Science Ba (A), Public administration  Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan.

Gubas Kursplan – Utbildning Help/FAQ. 2021-02-11, time of day 13.00 - 15.30. Register as. Employee at the University of Gothenburg (X-account) Student/guest (no X

Studierna bedrivs på heltid. Undervisningen sker i olika former: föreläsningar, grupparbeten, tillämpningsövningar, projektarbeten/uppsatsarbeten, handledning, seminarier och fältförlagda studier. Kursplanen är fastställd av Institutionen för data- och informationsteknik 2014-10-23 att gälla från och med 2015-08-30, höstterminen 2015. Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 100 % Ansvarig institution: Data- och informationsteknik Inplacering Kursen är obligatorisk i … Dnr GU 2020/2472 REGLER FÖR KURSPLAN PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning … Gubas Kursplan – Utbildning Utbildningen i Gubas Kursplan är för dig som arbetar eller ska arbeta i systemet och önskar en genomgång och beskrivning av systemet för … Progression i utbildningen och mellan kurser uttrycks tydligast i formuleringen av de förväntade studieresultaten, det vill säga lärandemålen i en kursplan.

Ansök utan GU-konto; Kursplan. Institution. KONTAKT. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000

Kursplan. SM00046. Institution Välkommen! Välkommen till kursen IKG245 Kost, hälsa och idrott 7,5 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart. Kursens mål är att utveckla den kommunikativa språkfärdigheten i spanska (förstå text och muntligt tal, skriva och prata på korrekt spanska) med målet att uppnå B1-B2 nivå enligt EU:s ramverk, liksom att befästa kunskaper om spansk grammatik. innehåller kompletterande anvisningar, kommentarer och exempel till kursplanerna.

I en differentierad kursplan begrånsas inte målen for någon elev. Ansök utan GU-konto; Kursplan. Institution.
Nordirland språk

Kursplan gu

Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-06-04.

Kursplan PIL103 (öppnas i nytt fönster) Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser . Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. Förkunskapskrav Att formulera förkunskapskrav.
Bok affär malmö

systematiskt arbetsmiljöarbete betyder
affarsplan cafe
liberalismen skolan
bartender lön sverige
salja dator till butik
ronderande bevakning

Välkommen! Välkommen till kursen L9ID20 Idrott och hälsa II 15 hp Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på kursen kommer du att komma åt fler sidor för kursen i Canvas, registrering sker ca 1 vecka före kursstart

www.snd.gu.se | 031-786 10 00 | snd@gu.se | SND, Göteborgs universitet, Box 463, 405 30 Göteborg 1 (3) Kursplan ”BAS Online” Kursansvarig Kursen ges av Svensk nationell datatjänst (SND). Omfattning Kursen omfattar ungefär tio timmars kursarbete. Därutöver tillhandahålls en ganska omfattande Ansök utan GU-konto; Kursplan. Institution.

Kursplan för kurser med start mellan 2015-12-21 och 2016-12-04. Kursplan för kurser med start mellan 2016-12-05 och 2018-11-11. Kursplan för kurser med start mellan 2018-11-12 och 2019-09-01. Kursplan för kurser med start mellan 2019-09-02 och 2020-11-08. Kursplan för kurser med start efter 2020-11-09

Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. Välkommen! Välkommen till kursen IIG199 Anatomi 7,5 hp. Här under följer Kursinformation om kursplan, litteraturlista och schema. När du registrerat dig på  Jag skulle behöva titta på kursplanen för tandläkarprogrammet vid GU. Är det någon som vet om och var jag kan hitta den på Internet? Jag har sökt men utan  Kursplan — Kursplan.

Kursplan PIL103 (öppnas i nytt fönster) Aktuell litteraturlista publiceras senast åtta veckor före kursstart på webbsidan Litteraturlistor för PIL-enhetens kurser . Antagningsprincip: Vi tillämpar antagningsprincipen "först till kvarn", dvs tidpunkten för inkommen fullständig ansökan. Förkunskapskrav Att formulera förkunskapskrav.