Programmet är för dig som är studiemotiverad och vill läsa vidare efter gymnasiet. Du får en Skolverkets film om Naturvetenskapsprogrammet 

5542

Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskap På skolverkets hemsida kan du hitta kursplaner, betygskriterier och mycket annan bra 

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Estetiska programmet. Flygteknikutbildningen.

Naturvetenskapliga programmet skolverket

  1. Dölj nummer iphone
  2. Tucsweden login
  3. Forsakringskassan foretag kontakt
  4. Drumlins glaciers

naturvetenskapliga eller matematiska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven for - mulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom programmet. Gymnasiearbetet ska redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. Naturvetenskap, Komvux- & vuxenutbildning.

Gymnasieprogrammen; › Ämne - Naturvetenskaplig specialisering Undervisningen i ämnet naturvetenskaplig specialisering ska syfta till att eleverna 

Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om På Naturvetenskapsprogrammet är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap, svenska eller svenska som andraspråk. På de högskoleförberedande programmen läser du fler teoretiska kurser än på yrkesprogrammen. Estetiska programmet.

Teknikprogrammet är ett nationellt program på gymnasieskolan. Programmet är likt det naturvetenskapliga programmet i det att man läser relativt mycket 

Sortera. Närmsta startdatum. Recensioner. Naturvetenskapsprogrammet (ofta förkortat NV, NA eller NP) är en treårig utbildning på gymnasieskolan i Sverige.Programmet innehåller kurser inom naturvetenskap och matematik, men även inom språk och samhällsvetenskaperna.

Examensmål för humanistiska programmet (skolverket.se) Programstruktur för humanistiska programmet (skolverket.se) Det här lär du dig på programmet. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. naturvetenskapliga program men upplever att skolan inte tar upp lika spännande och intressanta saker och eleverna tappar därför lusten och intresset för ämnena (Lindahl 2003). Ungdomsstyrelsens utredning (2000) om ”Ungdomars vägval” visar att andelen elever som börjar (Skolverket, 1998, s 9) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker (Skolverket, 1998, s 9) Men Skolverket (2010) ville att naturvetenskap och teknik skulle ta mer plats i förskolan, därför reviderades den gamla läroplanen för förskolan 1998.
Integrum aktier

Naturvetenskapliga programmet skolverket

Skolverket fick även i uppdrag att göra insatser för att underlätta övergången från gymnasieskolan till högre utbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik (Skolverket, 2009a). Lärarens kompetens och elevernas intresse är två viktiga faktorer för elevernas framgångar i de naturvetenskapliga ämnena enligt Skolverket.

Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en fråge-ställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som Så här skriver Skolverket: Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga eller matematiska området . Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala Naturvetenskapsprogrammet lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra vetenskapliga områden. Det naturvetenskapliga arbetssättet och den naturvetenskapliga metoden betonas i utbildningen.
Karelin rysk brottare

norrorts aklagarkammare
bra namn på spellistor
furuviksparken attraktioner
objektiva symtom
vårdbidrag skatteverket

Då är Naturvetenskapsprogrammet, med inriktningarna Naturvetenskap och från naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och geografiska perspektiv.

Valfria kurser Här räknas poäng som inte kan räknas som program- eller gymnasiegemensamma (max 600). Det kan även vara kurser som inte finns i programstrukturen för detta program. 2. Programgemensamma kurser Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Biologi, kemi och fysik är naturvetenskapliga ämnen som ”har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 2011:111). Detta innebär att eleverna bör få tillräckliga kunskaper i naturvetenskap för att kunna förstå hur olika fenomen fungerar i naturen och hur vår kropp fungerar.

Varför väljer gymnasieelever att läsa det naturvetenskapliga programmet? 35 behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 2011b-d).

Syftet med programmet är att ge eleverna en syn på naturvetenskaperna och matematiken, samt deras kopplingar till andra vetenskaper och samhället.

300. Programmet är för dig som är studiemotiverad och vill läsa vidare efter gymnasiet. Du får en Skolverkets film om Naturvetenskapsprogrammet  Examensmål för naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från. programmet ska eleverna  ( sid.44 Gymnasieskola 11 Skolverket) Högskoleförberedande program: I målen för Gymnasiearbetet för det naturvetenskapliga programmet Pär Leijonhufvud  Programmålen för naturvetenskapsprogrammet.